QQ等级加速包推出,目前最高加速10.6天!

2019.8.22更新:QQ等级加速包推出,25元包月,超级会员SVIP9等级加速增加0.5倍,QQ大会员增加0.3倍,目前最高加速=4*2.2+1.8=10.6天!另外,部分人反馈QQ微视...

2018QQ皇冠等级全国分布图发布!

截止到2018年12月,新锐排行榜共收集了近50万QQ网友提交的QQ等级信息。目前最高级150级,前100名都在144级以上,前10000名都是双皇冠(128级以上)。

加微信号qqrank,发送 QQ号码#2 可查询任意QQ等级!

加微信号 qqrank (新锐排行榜)发送 QQ号码#1 可查询任意QQ估价!如:324324#1发送 QQ号码#2 可查询任意QQ等级!如:324324#2欢迎大家测试,谢谢!更多...

QQ等级排行榜()

更多>>
 1. 等级: 天数:429643447808
 2. 等级: 天数:426306666612
 3. 等级: 天数:420865152543
 4. 等级: 天数:4208324662
 5. 等级: 天数:42022122550472
 6. 等级: 天数:4194539565
 7. 等级: 天数:4182944333905
 8. 等级: 天数:4181064906070
 9. 等级: 天数:417342917696
 10. 等级: 天数:4169721522243

QQ会员排行榜()

更多>>
 1. 等级:10 成长值:1188936108117
 2. 等级:10 成长值:1150908758997861
 3. 等级:10 成长值:1085193362857155
 4. 等级:10 成长值:839554383874795
 5. 等级:10 成长值:807535570060885
 6. 等级:10 成长值:7965471138513384
 7. 等级:10 成长值:786763100008708
 8. 等级:10 成长值:766964296986698
 9. 等级:10 成长值:7557711846329299
 10. 等级:10 成长值:74745016505

QQ农场排行榜()

更多>>
 1. 等级:1403 经验:19723947210928585
 2. 等级:1389 经验:193305572425491509
 3. 等级:1308 经验:1713081851119255627
 4. 等级:1266 经验:160494462912932855
 5. 等级:1222 经验:1495262281066475455
 6. 等级:1219 经验:148957930450752238
 7. 等级:1165 经验:135877404137378867
 8. 等级:1164 经验:135735041564865850
 9. 等级:1163 经验:135549367522840128
 10. 等级:1156 经验:13385691544855815

QQ牧场排行榜()

更多>>
 1. 等级:889 经验:791366821119255627
 2. 等级:836 经验:70110596642855141
 3. 等级:798 经验:63829735178907281
 4. 等级:783 经验:61440172425491509
 5. 等级:767 经验:58952444504407258
 6. 等级:756 经验:572774412528930968
 7. 等级:749 经验:56226882522840128
 8. 等级:746 经验:55800479513651458
 9. 等级:737 经验:54509102450752238
 10. 等级:733 经验:53879801564865850

SupeSite info: MySQL Query Error

User: guest
Time: 2023-1-28 1:02am
Script: /index.php

SQL: SELECT *
FROM qbit.qq_yellow
ORDER BY charm DESC LIMIT 0,10
Error: Table './qbit/qq_yellow' is marked as crashed and should be repaired
Errno.: 145